Elementy dzieła muzycznego – harmonika

Scenariusz zaplanowany do realizacji w czasie 45-minutowej lekcji, której celem jest zapoznanie uczniów z pojęciem harmonii w muzyce. Przedstawienie i wyjaśnienie rodzajów harmonii związanych z historią muzyki. Rozpoznawanie harmonii w wysłuchanym utworze. Omówienie harmonii w kontekście historycznym oraz wskazanie jej roli w kształtowaniu się muzyki klasycznej.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida