Energia potencjalna i kinetyczna

Pojęcie energii mechanicznej jako sumy energii kinetycznej i potencjalnej.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida