Energia życia

Zapoznanie uczniów z pojęciami fermentacji, fotosyntezy oraz oddychania tlenowego.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida