Epoka odkryć – renesans

Scenariusz lekcji, której celem jest powtórzenie i usystematyzowanie najistotniejszych wiadomości dotyczących renesansu. Zestawienie i porównanie z epoką średniowiecza.

Materiał niezgodny z wytycznymi WCAG i nieprzystosowany do pracy online.