Epoka odkryć – renesans

Scenariusz lekcji, której celem jest powtórzenie i usystematyzowanie najistotniejszych wiadomości dotyczących renesansu. Zestawienie i porównanie z epoką średniowiecza.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida