Erozyjna działalność lodowców

Schemat przedstawia typy erozji glacjalnej (lodowcowej) oraz przykłady form powstałych w wyniku tych procesów. Materiał warto wykorzystać podczas omawiania zewnętrznych (egzogenicznych) procesów rzeźbotwórczych.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida