Esej literacki na przykładzie eseju Alberta Camusa „Prometeusz w piekle”

Scenariusz lekcji, w trakcie której uczniowie poznają główne cechy eseju literackiego. Dokonują analizy eseju Alberta Camusa.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida