Etyka czasów nowożytnych i współczesnych

Karta pracy ucznia przeznaczona jest do pomocy w realizacji tematu "Etyka czasów nowożytnych i współczesnych", którego celem jest zapoznanie uczniów z przemianami, jakie zaszły w etyce jako nauce w czasach nowożytnych i współczesnych. Streszczenie najważniejszych nurtów etycznych omawianych epok od Hobbesa do Wojtyły. Karta pracy jest wyznacznikiem treści, jakie uczeń powinien posiąść po przeprowadzonej lekcji.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.