Etyka i polityka

Starter: 

 • obraz: "Apollo, Pan i Marsjasz". Johann Carl Loth; odwołania do mitów i wartości kultury w wierszach Herberta; polecenie obejrzenia filmu "Potęga smaku" Adama Pawłowicza; dla zainteresowanych film: Nasz Herbert. Dwugłos;

Rozdział: O Zbigniewie Herbercie

 • fotografia i biogram Zbigniewa Herberta; odwołania do tradycji kulturowej w twórczości Herberta i  poetyka jego tekstów; Pan Cogito jako bohater wierszy Herberta;  1 polecenie.

Rozdział: Naprzód był bóg nocy i burzy...

 • Zbigniew Herbert "Z mitologii"; 1 polecenie; 5 ćwiczeń otwartych. 

Rozdział: to już jest ponad wytrzymałość...

 • Zbigniew Herbert "Apollo i Marsjasz"; 5 ćwiczeń otwartych związane z interpretacją wiersza; 1 ćwiczenie interaktywne; trzy obrazy inspirowane mitem o Apollinie i Marsjaszu ("Apollo odzierający Marsjasza ze skóry". José de Ribera; "Apollo i Marsjasz" Carpioni; "Apollo, Pan i Marsjasz" Johann Carl Loth); 1 polecenie dotyczące wskazania różnic między poetyckim wyobrażeniem mitycznego pojedynku w wierszu Herberta a malarskimi konkretyzacjami mitu o Apollu i Marsjaszu w przywołanych tekstach kultury.

Rozdział: Teraz masz spokój Hamlecie...

Zbigniew Herbert "Tren Fortynbrasa"; 5 ćwiczeń otwartych dotyczących interpretacji wiersza; 2 ćwiczenie interaktywne; definicja: liryka roli; informacja o równoległości elementów przejmowanych z teraźniejszości i przeszłości w twórczości Herberta.

Rozdział: ...musiałeś zginąć Hamlecie...

 • Zbigniew Herbert "Rozważania o problemie narodu"; 7 ćwiczeń odnoszących się do interpretacji wiersza.

Rozdział: Mądrość Pana Cogito

 • Zbigniew Herbert "Przesłanie Pana Cogito"; 6 ćwiczeń dotyczących interpretacji wiersza.

Rozdział: gdyby nas lepiej i piękniej kuszono...

 • Zbigniew Herbert "Potęga smaku"; fotografia: Marek Tulliusz Cyceron, rzeźba z I w. n.e.; 4 ćwiczenia otwarte związanych z interpretacja wiersza; 1 polecenie.

Rozdział: O Herbertowskiej ironii

 •  Stanisław Barańczak "Uciekinier z Utopii. O poezji Zbigniewa Herberta"; 3 ćwiczenia otwarte dotyczące rozumienia tekstu.

Rozdział: Nihilizm i konserwatyzm

 • Leszek Kołakowski "Etyka bez kodeksu"; 6 ćwiczeń otwartych dotyczących rozumienia tekstu; ćwiczenie otwarte dotyczące przygotowania argumentów z myślą o obronie poezji Zbigniewa Herberta przed zarzutami nihilizmu i konserwatyzmu.

Rozdział: Zadaniowo

 • 1 polecenie napisania wypowiedzi o charakterze argumentacyjnym na temat: „Etyka Zbigniewa Herberta wpisana w wiersze poety” oraz ćwiczenie otwarte dotyczące omówienia stosunku  pisarza do kultury i tradycji europejskiej (w kontekście wybranego zbioru esejów Herberta); ćwiczenie interaktywne słowa klucze.

Bibliografia:

 • Źródło: Zbigniew Herbert, Rozważania o problemie narodu, [w:] tegoż, Wiersze zebrane, oprac. Ryszard Krynicki, wybór Ryszard Krynicki, Kraków 2008.
 • Źródło: Zbigniew Herbert, Przesłanie Pana Cogito, [w:] tegoż, Wiersze zebrane, oprac. Ryszard Krynicki, wybór Ryszard Krynicki, Kraków 2008, s. 439.
 • Źródło: Zbigniew Herbert, Potęga smaku, [w:] tegoż, Wiersze zebrane, oprac. Ryszard Krynicki, wybór Ryszard Krynicki, Kraków 2008, s. 523–524.
 • Źródło: Stanisław Barańczak, Uciekinier z Utopii. O poezji Zbigniewa Herbert, Wrocław 1994, s. 187–192.
 • Źródło: Etyka bez kodeksu, [w:] Leszek Kołakowski, Kultura i fetysze. Zbiór rozpraw, Warszawa 1967, s. 143–148.
 • Źródło: Zbigniew Herbert, Z mitologii, [w:] tegoż, Wiersze zebrane, oprac. Ryszard Krynicki, wybór Ryszard Krynicki, Kraków 2008, s. 265.
 • Źródło: Zbigniew Herbert, Apollo i Marsjasz, [w:] tegoż, Wiersze zebrane, oprac. Ryszard Krynicki, wybór Ryszard Krynicki, Kraków 2008, s. 247–248.
 • Źródło: Zbigniew Herbert, Tren Fortynbrasa, [w:] tegoż, Poezje zebrane, oprac. Ryszard Krynicki, wybór Ryszard Krynicki, Kraków 2008, s. 271–272.