Etyka w życiu gospodarczym

Materiał składa się z sekcji: „Zasady etyczne - normy moralne”, „Etyka a ekonomia”, „Zawody zaufania społecznego”, „Kodeksy etyczne”, „Kodeksy etyczne”, „Dylematy etyczne”, „Czy to etyczne?”, „Nieuczciwa konkurencja”, „Przykłady łamania praw pracowniczych”, „Podsumowanie”.

Materiał zawiera:

- 5 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 7 ćwiczeń;

- ilustrację, na której przedstawiono logo Sprawiedliwego Handlu;

- tekst źródłowy na temat Sprawiedliwego Handlu wraz z ćwiczeniem do wykonania na jego podstawie;

- ilustrację, na której przedstawiono rękę z mazakiem i napis etyka;

- odwołanie do wcześniejszej wiedzy ucznia związanej z rynkiem pracy, wartościami i normami oraz cele sformułowane w języku ucznia związane z etyką, moralnością i ekonomią;

- opis etyki i moralności wraz z trzema ćwiczeniami do wykonania na ich podstawie;

- opis etyki w ekonomii;

- opis związków między etyką i ekonomią;

- opis zawodów zaufania społecznego;

- opis etyki zawodowej;

- opis rodzajów kodeksów etycznych;

- opis genezy kodeksów etycznych;

- opis dylematów etycznych;

- opis szarej strefy;

- opis korupcji i jej rodzajów (łapówkarstwo, nepotyzm, defraudacja, płatna protekcja);

- zdjęcie, na którym przedstawiono postać wkładającą pieniądze do marynarki;

- opis nieuczciwej konkurencji;

- opis przykładów łamania praw pracowniczych;

- opis Państwowej Inspekcji Pracy;

- podsumowanie materiału na temat etyki biznesu wraz z zalecaną literaturą, przydatnymi linkami i trzema ćwiczeniami.

Bibliografia:

  • Źródło: F. Hornig, A. Von Jung, Markt hat kein Herz, „Spiegel Special” nr 7, 2005.
  • Źródło: http://www.sprawiedliwyhandel.pl/web/guest/czym-jest-sprawiedliwy-handel/-/asset_publisher/tT3C/content/czym-jest-sprawiedliwy-handel [dostęp 5.06.2020 r.].
  • Źródło: Janusz Korczak, Pisma wybrane, t. 1, 1984.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida