Etyka wobec eutanazji

Scenariusz zaplanowany do realizacji w czasie 45-minutowej lekcji, której celem jest zapoznanie uczniów z problemem eutanazji, dwoma jej podstawowi formami, przedstawienie tematu z etycznego punktu widzenia. Przedstawienie i omówienie argumentów za eutanazją i przeciw niej.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida