Ewangeliści

Schemat przedstawiający sylwetki czterech ewangelistów.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.