Figury podobne

Podobieństwo, skala podobieństwa, przykłady figur podobnych. Przykłady podobieństwa w życiu codziennym. Zasób zawiera prezentację multimedialną ilustrującą podobieństwo figur.

Przykłady figur podobnych i zależności pomiędzy nimi. Skala podobieństwa. Zasób zawiera ćwiczenie interaktywne ilustrujące skale podobieństwa i film z przykładami figur podobnych.

Konstruowanie figur podobnych w podanej skali podobieństwa. Obliczanie długości odcinków, obwodów lub pola powierzchni z wykorzystaniem podanej skali podobieństwa. Wyznaczanie skali podobieństwa. Ilustracja interaktywna: konstrukcja odcinka w podobieństwie. Ilustracja interaktywna: pary figur podobnych.

Konstruowanie odcinka z innych odcinków przy wskazanej proporcji pomiędzy ich długościami. Zadania na dowodzenie. Obliczanie pola odcinka kołowego. Skala podobieństwa w zadaniach na długości odcinków.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida