Strona główna Filozofia i nauka w średniowieczu
Powrót

Filozofia i nauka w średniowieczu

Zawartość zasobu: obraz "Filozofia przedstawiająca siedem sztuk wyzwolonych Boecjuszowi"; informacja o niesprawiedliwym określeniu "mroki średniowiecza"; polecenie przypomnienia wiadomości na temat filozofii antyku.

Zawartość: obraz Sandro Botticelli "Św. Augustyn w celi"; biogram Św. Augustyna i informacje o jego poglądach (augustianizm, iluminacja); Święty Augustyn Wyznania, Księga siódma i cztery polecenia związane z rozumieniem tekstu; ciekawostka "Wyznania" jako pierwsza europejska autobiografia;

Zawartość: obraz Bartolomé Esteban Murillo "Święty Tomasz z Akwinu" opatrzony pytaniem, dlaczego malarz wyposażył św. Tomasza w atrybuty widoczne na obrazie; biogram i poglądy św. Tomasza; tekst Leszka Kołakowskiego "Święty Tomasz z Akwinu" opatrzony trzema poleceniami związanymi z rozumieniem tekstu ( w tym polecenie porównania poglądów św. Tomasza i św. Augustyna).

Zawartość: informacje o sztukach wyzwolonych i ich podziale; ilustracja Herrada von Landsberga "Siedem sztuk wyzwolonych" wraz z poleceniem zidentyfikowania na ilustracji każdej z siedmiu sztuk wyzwolonych; dwa polecenia otwarte; mapa: Uniwersytety w Europie do końca XV wieku.

Zawartość: średniowieczna iluminacja ukazująca trzy stany: duchowieństwo, rycerstwo i chłopstwo; ogólne informacje o wzorcach osobowych: rycerzu, władcy, świętym.

Zawartość zasobu: dowody na istnienie Boga; Leszek Kołakowski "Święty Tomasz z Akwinu" i polecenie udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte we fragmencie eseju.

Zawartość: polecenie zredagowania kodeksu postępowania idealnego rycerza (dziesięć zaleceń w formie punktów); ćwiczenie interaktywne słowa klucze.

Bibliografia:

  • Źródło: św. Augustyn, Wyznania, tłum. Zygmunt Kubiak, Warszawa 1982, s. 112–214.
  • Źródło: Leszek Kołakowski, Święty Tomasz z Akwinu, [w:] tegoż, O co nas pytają wielcy filozofowie, „Tygodnik Powszechny” Kraków 2005, s. 9–13.