Forma, kształt, kompozycja - tablice

Tablica przedstawia różne rodzaje kompozycji, porównywanie, analizowanie pod względem kształtów i układów. Formy geometryczne, schematyczne.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida