Formatowanie obiektów

Materiał pokazuje jak w programie do tworzenia prezentacji sformatować obiekty.

Materiał zawiera 21 zrzutów ekranu, 1 ćwiczenie.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida