Formy figuracyjne

Szkoła ponadpodstawowa
Historia muzyki
Udostępnij

Scenariusz zaplanowany do realizacji w czasie 45-minutowej lekcji, której celem jest zapoznanie uczniów z pojęciem form figuracyjnych. Wskazanie przedstawicieli wykorzystujących figurację muzyczną w swojej twórczości. W kontekście historii muzyki szczegółowe omówienie form muzycznych, posiadających w swojej strukturze elementy figuracyjne.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida