Formy państw i ustrojów

Scenariusz lekcji, w trakcie której uczniowie zapoznają się z podstawowymi wiadomościami na temat rodzajów ustrojów politycznych oraz form państw. Omawiane są możliwości zmiany ustroju państwa na drodze rewolucyjnej lub ewolucyjnej. Podczas zajęć odbywa się prezentacja współczesnych systemów politycznych państw demokratycznych.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida