Formy polifoniczne – fuga

Scenariusz zaplanowany do realizacji w czasie 45-minutowej lekcji, której celem jest zapoznanie uczniów ze ścisłą formą polifoniczną – fugą. Omówienie budowy fugi oraz wskazanie jej najważniejszych elementów. W wybranych przykładach muzycznych omówienie elementów tworzących fugę.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida