Formy polifoniczne – fuga

Karta pracy ucznia przeznaczona jest do pomocy w realizacji tematu "Formy polifoniczne – fuga". Celem lekcji jest zapoznanie uczniów ze ścisłą formą polifoniczną – fugą. Omówienie formalnej budowy fugi oraz wskazanie jej najważniejszych elementów. W wybranych przykładach muzycznych omówienie elementów tworzących fugę. Karta pracy jest wyznacznikiem treści, które uczeń powinien posiąść po przeprowadzonej lekcji.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida