Formy wokalne – motet

Karta pracy ucznia przeznaczona jest do pomocy w realizacji tematu "Formy wokalne – motet". Celem lekcji jest zapoznanie uczniów z muzyczną formą wokalną – motetem. Omówienie pochodzenia formy i jej właściwości. Przedstawienie budowy motetu i omówienie jego rodzajów. Ukazanie wpływu motetów na kształtowanie się muzyki wokalnej. Przedstawienie kompozytorów tworzących motety. Omówienie tematyki poruszanej w motetach. Karta pracy jest wyznacznikiem treści, które uczeń powinien posiąść po przeprowadzonej lekcji.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida