Funkcje przybornika podczas tworzenia formularzy w programie Access

Schemat pokazuje funkcje przybornika w programie Access. Dzięki niemu można poznać działanie poszczególnych przycisków.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida