Funkcjonowanie i rola środków masowego przekazu we współczesnym świecie

Scenariusz lekcji dotyczącej znaczenia, jakie mają mass media w życiu społecznym na początku XXI wieku. Uczniowie analizują proces globalizacji w kontekście rozwoju środków masowego przekazu.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.