Galeria ilustracji związanych z okiem

Zasób zawiera ilustracji oka i testu na widzenie kolorów

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida