Gatunki muzyki – muzyka klasyczna

Scenariusz zaplanowany do realizacji w czasie 45-minutowej lekcji, której celem jest zapoznanie uczniów z pojęciem muzyki rozrywkowej. Wskazanie stylów muzyki rozrywkowej oraz stylistycznych cech charakterystycznych dla określonych gatunków muzyki rozrywkowej. Nawiązanie do muzyki rockowej, popu, jazzu. Zaśpiewanie piosenki "Nocny Marek".

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida