Gatunki muzyki – muzyka rozrywkowa

Szkoła podstawowa IV-VIII
Muzyka
Udostępnij

Karta pracy ucznia przeznaczona jest do pomocy w realizacji tematu "Gatunki muzyki – muzyka rozrywkowa". Celem lekcji jest zapoznanie uczniów z pojęciem muzyki rozrywkowej. Wskazanie stylów muzyki rozrywkowej i stylistycznych cech charakterystycznych dla określonych gatunków muzyki rozrywkowej. Nawiązanie do muzyki rockowej, popu, jazzu. Zaśpiewanie piosenki "Nocny Marek". Karta pracy jest wyznacznikiem treści, jakie uczeń powinien posiąść po przeprowadzonej lekcji.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida