Gdy kompas nie działa

Wprowadzenie do zagadnienia wyznaczania kierunków geograficznych różnymi metodami. Tekst wzbogacono ilustracją przedstawiającą wyznaczanie kierunków geograficznych z wykorzystaniem cienia. Starter zawiera też odwołanie do wcześniejszej wiedzy uczniów oraz cele nauczania sformułowane w języku ucznia.

Opis metody wyznaczania kierunków geograficznych za pomocą cienia wraz z ilustracją.

Opis wyznaczania kierunków geograficznych za pomocą Gwiazdy Polarnej wraz z filmem instruktażowym.

Opis z ilustracjami, na których przedstawiono sposób wyznaczania kierunku południowego za pomocą zegarka wskazówkowego.

Galeria ilustracji, na których ukazano obiekty przyrodnicze(mrowisko, pień drzewa, głaz porośnięty mchem, samotnie rosnące drzewo), których obserwacja pozwala wyznaczyć kierunek północny i południowy w terenie.

Zestaw trzech ćwiczeń interaktywnych sprawdzających wiedzę z zakresu wyznaczania kierunków geograficznych bez użycia kompasu. Dwa z nich, to zadania typu prawda/ fałsz jedno - ćwiczenie wyboru prawidłowej odpowiedzi spośród podanych.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida