Genetyczny odcisk palca

Zapoznanie uczniów z porównywaniem sekwencji kodu genetycznego

Materiał niezgodny z wytycznymi WCAG i nieprzystosowany do pracy online.