Geografia w systemie nauk

Scenariusz lekcji, w trakcie której omawiany jest podział geografii na geografię fizyczną, ekonomiczną i regionalną. Uczeń poznaje zakres badań poszczególnych działów geografii. Podkreślane jest znaczenie praktyczne badań geograficznych dla działalności człowieka.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida