George Gershwin - klasyk muzyki rozrywkowej

Karta pracy ucznia przeznaczona jest do pomocy w realizacji tematu "George Gershwin klasyk muzyki rozrywkowej". Celem lekcji jest zapoznanie uczniów z życiem i twórczością amerykańskiego kompozytora George'a Gershwina. Przedstawienie jego najważniejszych dzieł scenicznych. Wskazanie stylistycznych cech charakterystycznych dla kompozytora. Karta pracy jest wyznacznikiem treści, jakie uczeń powinien posiąść po przeprowadzonej lekcji.