George Gershwin - klasyk muzyki rozrywkowej

Karta pracy ucznia przeznaczona jest do pomocy w realizacji tematu "George Gershwin klasyk muzyki rozrywkowej". Celem lekcji jest zapoznanie uczniów z życiem i twórczością amerykańskiego kompozytora George'a Gershwina. Przedstawienie jego najważniejszych dzieł scenicznych. Wskazanie stylistycznych cech charakterystycznych dla kompozytora. Karta pracy jest wyznacznikiem treści, jakie uczeń powinien posiąść po przeprowadzonej lekcji.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida