Give Him Your Phone Number

Szkoła podstawowa
Język obcy nowożytny
Udostępnij

Karta pracy do wprowadzenia i przećwiczenia zaimków osobowych i dzierżawczych. Język angielski - poziom podstawowy.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida