Giving instructions – ćwiczenia w mówieniu

Scenariusz lekcji przygotowującej uczniów do matury ustnej z języka angielskiego na poziomie podstawowym – uczniowie ćwiczą sprawność mówienia, udzielając instrukcji i właściwie reagując na wydawane im polecenia. Odgrywane na lekcji sytuacje dotyczą życia codziennego uczniów (np. instrukcja obsługi telefonu komórkowego).

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida