Gleby Polski

Prezentacja ilustrująca i poszerzająca wiedzę ze scenariusza "Gleby Polski". Podaje definicję gleby, funkcje i miejsce gleby w środowisku. Uczniowie mogą przyjrzeć się przykładowym profilom glebowym.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.