Góralu, czy Ci nie żal? - scenariusz lekcji

Celem scenariusza jest:

- Zapoznanie dzieci z elementami tatrzańskiej przyrody.
- Przybliżenie dzieciom elementów kultury góralskiej.
- Rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.