Góry według Tetmajera

Scenariusz lekcji, w trakcie której omawiane są najważniejsze cechy literatury Młodej Polski. Wiersz Kazimierza Tetmajera jest doskonałym materiałem praktycznym do zilustrowania teoretycznego wykładu na temat stosowania epitetów, synestezji, personifikacji przez poetów młodopolskich.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida