Grammar test – future

Scenariusz lekcji sprawdzającej wiedzę uczniów w zakresie stosowania form przyszłych: be going to, present continuous, future simple.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida