Grammar test – zdania zależne typu I, II, III.

Scenariusz lekcji sprawdzającej wiedzę uczniów w zakresie zastosowania zdań warunkowych typu I, II i III.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida