Grammar test

Scenariusz lekcji sprawdzającej wiedzę uczniów w zakresie czasowników modalnych, trybów warunkowych, wish, if only, phrasal verbs (get, go), słownictwa związanego z kolorami, słowotwórstwa (laugh, happy).

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida