Grawitacyjne ruchy masowe

Schemat przedstawia klasyfikację grawitacyjnych ruchów masowych oraz ich krótką charakterystykę. Materiał można wykorzystać podczas omawiania zewnętrznych procesów rzeźbotwórczych.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida