Grupy dyskusyjne

Prezentacja przedstawia zagadnienie grup dyskusyjnych. Omawiana jest konfiguracja konta grupy dyskusyjnej, subskrypcja grupy i synchronizacja konta. Uczeń dowiaduje się, że został wprowadzony podział terytorialny i tematyczny ze względu na bogatą ofertę grup dyskusyjnych.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.