"Hamlet" W. Szekspira – ćwiczenia w czytaniu

Scenariusz lekcji ma na celu zainteresowanie uczniów literaturą anglojęzyczną ("Hamlet" W. Szekspira). Uczniowie doskonalą sprawność czytania i słuchania ze zrozumieniem, ćwiczą inscenizowanie tekstu oraz wykonują typowe ćwiczenia egzaminacyjne (układanie w kolejności, prawda czy fałsz).

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.