Historia i pochodzenie jazzu

Szkoła podstawowa
Muzyka
Udostępnij

Scenariusz zaplanowany do realizacji w czasie 45-minutowej lekcji, której celem jest zapoznanie uczniów z historią i pochodzeniem muzyki rozrywkowej – jazzu. Wskazanie jej najważniejszych rodzajów i ośrodków, w których ta muzyka się rozwijała. Przedstawienie faz rozwoju jazzu i najznakomitszych postaci sceny jazzowej.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida