Hodujemy rośliny

Materiał składa się z sekcji: "1. Zakładamy hodowlę roślin", "2. Cykl życiowy rośliny", "3. Długość życia roślin", "Podsumowanie", "Praca domowa", "Słownik", "Zadania", "Notatnik". Materiał zawiera 23 ilustracje (zdjęcia i grafiki) oraz 1 animację.

Instrukcja wraz z wykazem materiałów niezbędnych do zaobserwowania etapów wzrostu i rozwoju rośliny. Do tekstu dołączono fotografię przedstawiającą zakładanie ogródka domowego.

W tekście opisano etapy rozwoju rośliny okrytonasiennej. Cały proces rozwoju rośliny na przykładzie fasoli przedstawiono w postaci animacji.

Opisano i podano przykłady pospolitych roślin jednorocznych, dwuletnich i wieloletnich występujących na łąkach, w ogrodzie i na polu uprawnym. Tekst bogato ilustrowany galerią zdjęć roślin.

W słowniku wyjaśniono następujące pojęcia: bylina, cykl życiowy rośliny, okres wegetacyjny, pęd, roślina dwuletnia, roślina jednoroczna, roślina wieloletnia.

Zestaw 3 ćwiczeń interaktywnych, zadania typu prawda – fałsz, łączenie w pary i grupowanie.

Podsumowanie składa się z dwóch punktów. Jeden z nich dotyczy przebiegu cyklu życiowego rośliny, kolejny – podziału roślin ze względu na długość życia. W ramach pracy domowej zadaniem ucznia jest dokonanie analizy warzyw i owoców kupowanych do domu pod względem długości życia tych roślin.

Aktualizacja tekstu: Zyta Sendecka
Opracowanie i multimedia: Tomorrow Sp. z o.o., GroMar Sp. z o. o.