Holidays - test

Test typu „prawda czy fałsz” sprawdzający znajomość słownictwa związanego z wakacjami na poziomie pre-intermediate. Obejmuje materiał leksykalny z karty pracy ‘Holidays’.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida