How to learn foreign languages? – praca z oryginalnym tekstem anglojęzycznym z zastosowaniem Internetu

Szkoła podstawowa
Język obcy nowożytny
Udostępnij

Scenariusz lekcji, podczas której uczniowie pracują z tekstem autentycznym, poznają nowe sposoby i techniki uczenia się języków obcych.

Materiał niezgodny z wytycznymi WCAG i nieprzystosowany do pracy online.