Hydraty i sole bezwodne

Zapoznanie uczniów z hydratami i solami bezwodnymi.

Materiał niezgodny z wytycznymi WCAG i nieprzystosowany do pracy online.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida