Ile jest polszczyzny w języku polskim?

Materiał składa się z sekcji: "Losy wyrazów obcych w języku polskim", "Zadaniowo".

Materiał zawiera 1 ilustrację, 11 ćwiczeń, w tym
4 interaktywne.

Bibliografia:

  • Źródło: Adam Mickieiwcz, Pani Twardowska, dostępny w internecie: https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ballady-i-romanse-pani-twardowska.html [dostęp 24.09.2021].