Ilustracja crossing-over

Schematyczny rysunek przedstawiający kolejne etapy prowadzące do wymiany materiału genetycznego między dwoma chromosomami.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida