Ilustracja zdań z konstrukcjami "There is" i "There are"

Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja językowa. Język obcy nowożytny
Udostępnij

Materiał jest ilustracją, w opisie której uczeń konstruuje zdania z "There is" i "There are".

Materiał niezgodny z wytycznymi WCAG i nieprzystosowany do pracy online.