Imagine – The Legend of John Lennon (Top Musicians 3) scenariusz

Szkoła ponadpodstawowa
Język obcy nowożytny
Udostępnij

Jest to trzeci z serii scenariuszy „Top Musicians” poświęconych słynnym artystom krajów anglojęzycznych. Tym razem lekcja poświęcona jest Johnowi Lennonowi. Celem lekcji jest ćwiczenie umiejętności czytania oraz słuchania ze zrozumieniem. Temat lekcji – legenda Johna Lennona, historia jego życia i tragicznej śmierci - działa nie tylko przyciągająco na uczniów i zachęcająca ich do pracy, ale jest również ważnym elementem współczesnej historii i kultury Wielkiej Brytanii. Pracując z naturalnym tekstem oraz ze słynną piosenką artysty „Imagine”, uczniowie ćwiczą praktyczne zastosowanie języka angielskiego. Materiały przygotowane do lekcji są również świetną podstawą do krótkiego wprowadzenia i omówienia problemu, jakim jest walka o pokój, propagowana przez Lennona.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida