Impresjonizm - założenia, twórcy, dzieła

Prezentacja ukazuje podłoże narodzin impresjonizmu, charakteryzuje główne cechy kierunku, prezentuje twórczość czołowych przedstawicieli i ich dzieła, w tym również artystów polskich, wskazuje na znaczenie impresjonizmu w dziejach malarstwa i wpływ tego kierunku na inne szkoły artystyczne. Prezentacja może stanowić treść zadania domowego.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida